Planera dina karaktärer

Att planera en kommande berättelse i förväg kan vara en bra idé, åtminstone så man har en liten aning om vart man är på väg. Men det kan nästan vara ännu viktigare att planera sina karaktärer, så man vet vem som skulle reagera hur i en viss situation, i vilken riktning de ska utveckla sig under berättelsens gång, osv.

För att göra detta, gör en karaktärsbeskrivning. Det kan vara fråga om något så enkelt som en lista över karaktärsdrag eller något mer avancerat som till exempel en tankekarta. Det kan även vara en sammanhängande text, men då blir det ofta svårare att få en överblick.

När du skriver din karaktärbeskrivning, ta med karaktärsdrag från följande områden, men använd bara vad som är relevant för historien:

  • Utseende –  Ansiktsdrag, gester, klädsel, osv.
  • Yttre förhållanden – Samhällsklass, utbildning, familjeförhållanden, osv.
  • Behov – Kärlek, uppmuntran, utmaningar, osv.
  • Hållning – Religion, politiska frågor, osv.
  • Särdrag – Egoistisk, ärlig, fåfäng, osv.
  • Utveckling – Hur förändras karaktären i berättelsen?

Den sista punkten är särskilt viktig i en karaktärsbeskrivning då karaktärernas utveckling är vad som gör en berättelse levande. Det är sedan händelserna i berättelsen som ska se till att han kommer dit, och karaktärsdragen som påverkar hur karaktären förhåller sig till dessa händelser. En bra karaktär har inte samma karaktärsdrag efter historien som han hade innan, åtminstone inte till hundra procent.

Övning: Beskriv dina släktingar

Välj ut ett par av dina släktingar – en som står dig riktigt nära, och en som är lite mer avlägsen. Skriv deras respektive karaktärsbeskrivningar med hjälp av listan ovan. Om du vill ta det ett steg längre, skriv sedan en novell där de två karaktärerna är med.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: