Genrer

Det finns ett hav av litterära genrer och former. De två huvudsakliga är skönlitteratur och facklitteratur. Här är en summering:

Skönlitteratur

Skönlitteratur omfattar kort sagt berättelser och texter skrivna med ett konstnärligt syfte. Hit hör romaner, noveller, dikter och andra genrer. Fiktion, med andra ord, även om det inte betyder att det måste vara osanning.

Subgengrer: Epik, lyrik och dramatik

All skönlitteratur, oberoende av vilken form den tar, kan i regel klassificeras som antingen epik, lyrik eller dramatik. Kreativt skrivande av den typen den här hemsidan talar om hamnar i stort sett alltid under kategorin epik.

  • Epik – Berättande litteratur.
  • Lyrik – Poetiska texter som försöker förmedla en känsla, till exempel sånger eller dikter.
  • Dramatik – Berättelse tänkt att sättas upp som teater eller skådespel. Kan dock även inkludera ”läsdramatik”, en typ av dramatik i skriven form.

Noveller & romaner

En novell är typiskt en kortare berättelse som behandlar en händelse, till skillnad från romaner som behandlar en längre tidsperiod och inkluderar en mer utvecklande historia och många händelser. Även noveller kan dock vara fysiskt långa, upp till hundra sidor. Romaner ger mer utrymme för karaktärsutveckling under berättelsens gång.

Läs gärna Skrivguidens artiklar om att skapa bra karaktärer, bipersoners roller, samt att planera romaner med post-it-lappar.

Poesi

Poesi eller dikter är ofta kortare texter uppdelade i verser och som följer en viss rytm, rim eller versmått.

Facklitteratur

Facklitteratur måste vara sanningsenlig och baserad på fakta, alltså av en vetenskaplig karaktär. Hit hör de flesta journalistiska verk, biografier och memoarer, dagböcker, essäer, manualer, och så vidare.

Biografier & memoarer

En biografi redogör en persons liv, eller en del av en persons liv, och är skriven av en utomstående person. En memoar är istället skriven av personen själv, alltså en självbiografi. Läs gärna Skrivguidens artikel om att skriva dina memoarer.

Essäer

En essä är en typ av uppsats som är faktabaserad men skriven på ett mer fritt och personligt sätt, med författaren som utgångspunkt. En essä behandlar ett visst ämne.

Genrer som kan vara både skönlitteratur och facklitteratur

  • Brev
  • Tidningsartiklar
  • Webbplatser
  • Vissa berättelser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: