Tidningsartiklar

Vad är en tidningsartikel?

En artikel är ett typiskt inslag i alla tidningar och på nätet. Kortfattat är det en informativ text som ska vara saklig och inte innehålla egna åsikter, men som i andra sammanhang kan vara mer personlig. I en tidningsartikel tar författaren själv som regel ingen plats och även indirekta värderingar bör undvikas.

Artiklar återberättar fakta om till exempel en nyhetshändelse. Källor ska citeras löpande i texten men behöver inte formuleras lika formellt och detaljerat som i tunga facktexter – det ska trots allt vara lättläst.

En bra tidningsartikel har ett bra och flytande språk som är intressant men som samtidigt går rakt på sak. Inget onödigt berättande.

En bra lockande och informativ rubrik och ingress

I dagens samhälle brottas texter om läsares uppmärksamhet. Därför kan det vara bra att hålla sig kortfattad – och ha en slagkraftig rubrik och ingress.

Ingressen är det första stycket i texten som ofta är skrivet i fet stil, både på nätet och i tryck. Syftet är att skapa intresse och locka till vidare läsning. En ingress ska verkligen gå rakt på, riva med sig läsaren och väldigt kort få med vad artikeln faktiskt handlar om.

En tumregel som många använder är att en ingress får vara max sex rader, eller 3-4 meningar, eller 25-40 ord. Men det finns inga officiella regler för detta.

Nyhetsvärde och läsarvärde

En tidningsartikel har ett nyhetsvärde och ett läsarvärde. Oftast går de hand i hand, men inte alltid. Nyhetsvärdet syftar på vad som är relevant som nyhet. Är det här något som är aktuellt att berätta om just nu?

Läsarvärdet syftar på om texten har något värde för tidningens läsare. Får läsaren något ut av den? Är den relevant?

Tips till att skriva en bra tidningsartikel för webben eller i tryck

  • Få med svar på de viktiga frågeorden: vad, var, vem, när, hur och varför?
  • Se till att ingressen griper tag i läsaren.
  • Det är helt OK att ha med ett intressant citat från en person i artikeln redan i ingressen.
  • Skriv själva artikeln rakt på sak utan krångliga formuleringar.
  • Undvik egna åsikter och värderingar.
  • Är artikeln lång, använd mellanrubriker.
  • Sätt en slagkraftig rubrik — använd färgstarka verb men undvik långa ord.
  • Gå igenom texten en gång till och leta efter onödiga ord som inte tillför något.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: